Coaching inom personlig hälsa,
Sorgbearbetning och Andlig vägledning.

Camilla Camilla

Min passion är att dela med mig av att allt kommer bli bra...även om det kanske inte känns så just nu..

Coaching inom personlig hälsa fokuserar på vart du befinner dig just nu och vad du kan göra för att växa till den förebild du själv skulle se upp till.
Nästan alltid begränsar vi oss själva genom våra negativa övertygelser som inte är verkliga. Coaching inom personlig hälsa sticker lätt hål på egna begränsande övertygelser och lyfter dig snabbt till en ny nivå av självkänsla och självinsikt.
Alldeles säkert kommer coachingen att ge dig insikt och klarhet i dig själv och det som rör ditt liv samt göra att du känner dig mer delaktig i ditt eget liv, och att ditt liv verkligen är meningsfullt.

Sorgbearbetningen hjälper dig att i en lugn och trygg miljö få dela det som känns jobbigt. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Andra exempel som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Andlig vägledning handlar om vårt Klara vetande, (Claircognizance) vår Klara syn, (Clairvoyace)  Klara hörsel, (Clairaudience) och Klara känslor (Clairsentience) och hur de knyter oss samman med allt  som är skapat och flödar genom oss i oändlig förändring. Det är vår andes språk, så "ordlöst" men ändå så fylld av de rikaste uttryck och upplevelser.
                                                                   Vägen vi vandrar är inte jagets väg utan vår andes väg, och när vi hamnar ur kurs så hjälper hela                                                                                 skapelsen dig, att på bästa sätt låta dig veta att hitåt ska vi. 
                                                                   Genom mina gåvor, hjälper jag dig att titta på vad det är som pågår och vad det är som din ande                                                                                 försöker kommunicera till dig.
 

Tack så mycket för din donation och ditt stöd för mitt arbete.
På grund av vackra själar som du, kan jag göra vad jag gör och stödja så många människor som möjligt i deras utmanande men ändå så spännande processer.
Jag får möjligheten att finnas där jag behövs allra mest, och hjälpa till med det som är aktuellt just nu. 

Det kan vara allt ifrån att hantera en akut krissituation där människor har farit så illa att de är beredda att ge upp, till att inte ta betalt för en behandlig när en psykopat har ruinerat allt man hade.

Med all kärlek och djup tacksamhet,
Camilla 

Recensioner.

Tack bästa Camilla för allt fint vi fått uppleva tillsammans detta år.
Din närvaro i mitt liv är jag så tacksam för och jag ser fram emot alla härliga upplevelser vi kommer få tillsammans 2019! <3

Läs om fler recensioner här.

 WingMakers Filosofi.

De skiftande modellerna av existens.

Andliga ledare har förmågan att jämföra djupt under livets yta och uppleva hur invecklad varje livsform är och hur denna sammansättning av livet är intelligent långt bortom det mänskliga instrumentets förmåga att uppfatta och uttrycka. Det är på grund av detta villkor som andliga ledare bara kan tolka verkligheten genom sina personliga förmågor att uppfatta och uttrycka livets dimensionella djup och gränslösa intelligens. Ingen kan artikulera livets dimensionella djup och bredd med språkets verktyg. De kan bara, i bästa fall, beskriva sin tolkning eller deras intryck.


Läs vidare här.

Kammare 9.

På WingMakers fyndplats finns 23 unika kammare som innehåller konst, poesi, filosofi, musik och artefakter.

Poesi.

Av lysande saker

Av lysande saker har jag så lite erfarenhet
att jag ofta tänker mig själv liten.
Men när jag tänker på dig och dina ljusa vägar
uppfylls min varelse med hopp och böner
att du ska tillåta flammorna att växa.


Läs vidare här.

Nyheter.

Idag kommer det Gudomliga att inspirera oss att uttrycka vårt eget. Vi får en blank duk för att skapa upplevelsen av vårt liv. Det kommer att skapas från en speciell talang som skulle ses i oss, och som vi redan ser i oss själva. Den inspiration vi får för att följa vår egen väg kommer att sammanföra våra relationer i ovillkorlig kärlek. Vår rädsla för varandra kommer att falla bort, eftersom vi ser en talang som är alldeles vår egen. 

Läs vidare här.
Vad vi behöver och vad vi vill ha för att vara riktigt lyckliga är två olika saker. Att vara hel som en person är inte detsamma som att känna sig komplett. Att vara hel som en person betyder egentligen bara att vi känner och förstår oss själva, vad vi vill ha, vad vi älskar och tar ansvar för vårt eget liv, lever vår egen sanning utan att vara beroende av någon annan för att vi har tillit och tror på oss själva; vi litar på oss själva. 
Läs vidare här.

Som människor har vi en tendens att tolka det vi hör och ser utifrån oss själva och så antar vi att det är precis så andra också ser på saken. Ord är som jag ser det alltid begränsande men samtidigt ofta nödvändiga för oss mänskliga varelser för att skapa mening och sammanhang. Men orden kan tyvärr ofta skapa precis tvärtom -separation, uppdelning, missförstånd och dömande. Empatisk kommunikation och äkta innerliga möten är vägen ur detta virrvarr av mänsklig förvirring.
Läs vidare här.